Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE

Meghívó közgyűlésre

Tisztelt Tagtársak!

Tisztújító közgyűlésre hívunk Benneteket 2023. május 11-én, csütörtökön 17.30-ra a DTE Sporttelepére (Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26.) Jelen levelünk mellékleteként megküldjük:
– a DTE és a DTE Sport Kft. egyszerűsített éves beszámoló mérlegét.

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:
1. A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása napirendi pontok elfogadása.
2. A 2022. évi pénzügyi beszámolók elfogadása (DTE és DTE Sport Kft.)
Előadó: Elnök, Felügyelőbizottság
3. Szakosztályi beszámolók elfogadása
Előadó: Szakosztályvezetők
4. Tisztújítás
5. Egyebek

Figyelemfelhívás:
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2023. május 11-én változatlan napirendi pontokkal 18:00-kor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Kérem a Tisztelt Tagokat, hogy az elmaradt éves tagdíjakat (18.000 Ft/év) fizessék meg a Dunavarsányi Torna Egylet Fókusz Takaréknál vezetett 51700210-10202052 számú bankszámlájára (a közleményben a neve feltüntetésével), vagy személyesen az Egyesületünk titkáránál, Juhász Juditnál (tel.: +36/30 221-4052). A befizetési egyenlegről szintén Egyesületünk titkáránál lehet tájékozódni.

A DTE Elnökségének nevében:
Dr. Szilvay Balázs, elnök sk.

Kelt: Dunavarsány, 2023.04.24.