Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE

Rendkívüli közgyűlés!

Tisztelt Tagtársak!

A Dunavarsányi Torna Egylet rendkívüli közgyűlést hív össze a 2012. és 2017. közötti 6 év mérlegbeszámolójának elfogadására. Minderre a Budapest Környéki Törvényszék 47.Pk.60.278/1995/58. számú végzése alapján kerül sor.

A közgyűlés időpontja: 2022. július 13. (szerda) 18 óra.

A közgyűlés helyszíne: DTE Sporttelep (Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26.)

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai:

  1. A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása napirendi pont elfogadása.
  1. A 2012-2017. évi pénzügyi beszámolók elfogadása.

Előadó: Elnök, Felügyelőbizottság

A beszámolók előzetesen megtekinthetők 2022. július 8. napjától Juhász Judit egyesületi titkárunknál személyesen (telefon: +36302214052) vagy a közgyűlés helyszínén, annak kezdete előtt.

Figyelemfelhívás:

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, 2022. július 13-án változatlan napirendi pontokkal 18:15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontban döntést hozzon.

A DTE Elnökségének nevében:

Dr. Szilvay Balázs, elnök sk.

Kelt: Dunavarsány, 2022.06.24.